เอิงเอย http://trisaranakom.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=20 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๑.ปัพพัชชูปสัมปทากถา ว่าด้วยเรื่องทรงอนุญาตการบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=20 Tue, 17 Jun 2014 21:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=19 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐.มารกถา ว่าด้วยเรื่องมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=19 Tue, 17 Jun 2014 21:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=18 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๙.ปัพพัชชากถา สหายคฤหัสถ์ ๕๐ คนของพระยสะออกบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=18 Tue, 17 Jun 2014 21:36:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=17 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘.ปัพพัชชากถา สหายคฤหัสถ์ ๔ คนของพระยสะออกบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=6&gblog=17 Tue, 17 Jun 2014 21:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=16 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๗.ปัพพัชชากถา มารดาและอดีตภรรยาของพระยสะได้ธรรมจักษุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=16 Mon, 16 Jun 2014 17:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=15 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๖.ปัพพัชชากถา ยสกุลบุตรสำเร็จพระอรหัต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=15 Mon, 16 Jun 2014 17:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=14 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕.ปัพพัชชากถา บิดาของยสกุลบุตรตามหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=14 Mon, 16 Jun 2014 17:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=13 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔.ปัพพัชชากถา ยสกุลบุตรออกบวช และอนุบุพพิกถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=13 Mon, 16 Jun 2014 17:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=12 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๓.ปัญจวัคคิยกถา ทรงแสดงอนันตลักขณสูตร(ตอน๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=12 Mon, 16 Jun 2014 17:46:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=11 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๒.ปัญจวัคคิยกถา ทรงแสดงอนันตลักขณสูตร(ตอน๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=11 Mon, 16 Jun 2014 17:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=10 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑.ปัญจวัคคิยกถา ทรงแสดงอนันตลักขณสูตร(ตอน๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=10 Mon, 16 Jun 2014 17:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=5 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาปรินิพพานสูตร ตอน๑/๑ ข้อ๑๓๓ วัสสการพรหมณ์ อปริหานิยธรรม๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=5 Tue, 17 Jun 2014 22:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=4 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาปรินิพพานสูตร ตอน๑/๒ ข้อ๑๓๓ วัสสการพรหมณ์ อปริหานิยธรรม๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=4 Tue, 17 Jun 2014 23:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=2 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาปรินิพพานสูตร ตอน๓ ข้อ๑๓๘_๑๔๐ อปริหานิยธรรม๗ ของภิกษุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=2 Tue, 17 Jun 2014 21:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=1 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาปรินิพพานสูตร ตอน๒ ข้อ๑๓๖ อปริหานิยธรรม๗ ของภิกษุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=17-06-2014&group=7&gblog=1 Tue, 17 Jun 2014 21:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=9 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐.ปัญจวัคคิยกถา ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา (ตอน๓) และ ปัญวัคคีบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=9 Mon, 16 Jun 2014 17:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=8 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๙.ปัญจวัคคิยกถา ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา (ตอน๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=8 Mon, 16 Jun 2014 17:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=7 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๘.ปัญจวัคคิยกถา ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา(ตอน๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=7 Mon, 16 Jun 2014 17:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=6 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๗.ปัญจวัคคิยกถา เรื่อง ภิกษุปัญจวัคคีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=6 Mon, 16 Jun 2014 17:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=5 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๖.ปัญจวัคคิยกถา ว่าด้วยอุปกาชีวก (แต่ชื่อในหนังสือเป็น ว่าด้วยปัญจวัคคีย์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=5 Mon, 16 Jun 2014 17:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=4 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๕.พรหมยาจนกถา ว่าด้วยพระพรหม อาราธนาแสดงธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=4 Mon, 16 Jun 2014 17:13:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=3 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๔.ราชายตนกถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=3 Mon, 16 Jun 2014 17:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=2 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๒.อชปาลนิโครธกถา ๐๓.มุจลินทกถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=2 Mon, 16 Jun 2014 17:08:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=1 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๑.โพธิกถา ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=6&gblog=1 Mon, 16 Jun 2014 17:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-11-2022&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-11-2022&group=3&gblog=6 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเป็นของน้อย :ชราสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-11-2022&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-11-2022&group=3&gblog=6 Wed, 02 Nov 2022 16:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-11-2022&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-11-2022&group=3&gblog=5 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ จึงชื่อว่ามีความสะดุ้ง:อุทานสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-11-2022&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-11-2022&group=3&gblog=5 Wed, 02 Nov 2022 21:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=04-12-2014&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=04-12-2014&group=3&gblog=4 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[องคุลีมาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=04-12-2014&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=04-12-2014&group=3&gblog=4 Thu, 04 Dec 2014 23:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=15-06-2014&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=15-06-2014&group=3&gblog=3 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[อรรถกถาแสดงการผูกกรรมระหว่างบุคคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=15-06-2014&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=15-06-2014&group=3&gblog=3 Sun, 15 Jun 2014 0:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-06-2014&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-06-2014&group=3&gblog=2 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำได้ยากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-06-2014&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=02-06-2014&group=3&gblog=2 Mon, 02 Jun 2014 15:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=2&gblog=1 http://trisaranakom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของโครงการฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisaranakom&month=16-06-2014&group=2&gblog=1 Mon, 16 Jun 2014 21:29:50 +0700